Klasyfikacja RSMP 2018

(po Rajdzie Dolnośląskim)

1. BRZEZIŃSKI-KOZDROŃ- 52
2. GRZYB-HUNDLA – 50
3. KASPERCZYK-SYTY – 28
4. KOŁTUN-PLESKOT – 23
5. MARCZYK-GOSPODARCZYK – 20

6. GABRYŚ-NATKANIEC – 14
7. BYŚKINIEWICZ-WISŁAWSKI – 14
8. SŁOBODZIAN-DACHOWSKI – 14
9. WRÓBLEWSKI-SPENTANY – 8

10. JURECKI-TRELA – 4

Rajd Nadwiślański 2017

 (klasyfikacja końcowa)

1. Nivette / Heller
2. Gabryś / Natkaniec  +1:29.5
3. Kasperczyk / Syty +1:50.6
4. Brzeziński / Wroński +2:11.5
5. Słobodzian / Wróbel +3:46.2
6. Marczyk / Gospodarczyk +3:48.8
7. Kotarba / Kotarba +4:02.2
8. Chmielewski / Majewski +4:57.3
9. Maj / Jasiński +5:16.6
10. Jurecki / Trela +7:39.5