Odcinek testowy na rozgrzewkę

Kilkanaście godzin po ceremonii startu Rajdu Nadwiślańskiego kibiców czekają pierwsze sportowe emocje. W sobotę, 30 września kierowcy rywalizujący
w piątej i przedostatniej rundzie Inter Cars RSMP będą mogli sprawdzić się na trasie odcinka specjalnego.

Odcinek testowy otwarty będzie już od 7:30 rano. Zawodnicy będą mieli do dyspozycji trasę o długości 4,26 km wyznaczoną w okolicach miejscowości Motycz-Józefin, położonej około 10 kilometrów za zachód od Lublina. Dodatkowo, dla samochodów biorących udział w przejazdach testowych przygotowany zostanie Park Serwisowy, zlokalizowany na placu przy drodze nr 830.

Przypominamy, że do odcinka testowego zostaną dopuszczone wyłącznie prawidłowo oklejone samochody zgłoszone do rajdu, które odbyły PBK i/lub BK, a ich załoga wniosła odpowiednią opłatę.

Kierowcą samochodu na trasie odcinka testowego może być wyłącznie zgłoszony kierowca. Pasażerem, obok pilota, może być także inżynier serwisu lub osoba wskazana wcześniej przez zawodnika / kierowcę. Osoba taka musi jednak podpisać oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń wobec organizatora z tytułu skutków ewentualnego wypadku lub innych zdarzeń. Procedura ta możliwa jest na PKC bezpośrednio przed startem odcinka.

Podczas przejazdu odcinka testowego samochód musi zatrzymać się na starcie i mecie stop w celu okazania karty odcinka testowego i uzyskania wizy przejazdowej.

Lista zawodników zgłoszonych do Odcinka Testowego

Przejazdy testowe potrwają do godziny 10:30