Zwrot 50% wpisowego dla zawodników AP

Zgodnie z pkt. 2.1. Regulaminu Pomocy dla zawodników Automobilklubu Polski, w sezonie 2018 zawodnikom reprezentującym barwy naszego klubu przysługiwać będzie zwrot 50% podstawowego wpisowego na Rajd Nadwiślański 2018.

Warunkiem przyznania zwrotu jest wystartowanie w co najmniej czterech rundach w jakiejkolwiek dyscyplinie w sportach samochodowych (dotyczy WRC, ERC, RSMP, GSMP, HRSMP lub RMPST) w terminie od 01.01.2018 do 30.11.2018r.

Zawodnicy chcący otrzymać zwrot na koniec sezonu muszą umieścić w widocznym miejscu, na startującym samochodzie, 2 nalepki z logo Automobilklubu Polski. Nalepki muszą znajdować się na samochodzie w trakcie każdej rundy sezonu 2018 w której bierze udział korzystający z pomocy.

Zwrot podanej części wpisowego nastąpi po przesłaniu przez zawodnika na adres e-mail: biuro@automobilklubpolski.pl zdjęć samochodu z każdej rundy z widocznymi nalepkami AP do dnia 30.11.2018 r.

Przypominamy również, że kierowcom i pilotom Automobilklubu Polski przysługiwać będzie również zwrot podstawowej opłaty za wydanie licencji (bez dopłaty wynikającej ze zwiększenia kwoty ubezpieczenia NNW) pod warunkiem wystartowania w co najmniej czterech rundach w jakiejkolwiek dyscyplinie sportu samochodowego w terminie od 01.01.2018 r. do 30.11.2018 r.

Pierwszy termin zgłoszeń do Rajdu Nadwiślańskiego 2018 upływa w najbliższy czwartek, 24 maja 2018r. – czwartek o godz. 24:00. Przypominamy, że zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej do niedzieli, 27 maja 2018r. – niedziela do godz. 24:00.

Regulamin Pomocy dla zawodników:

www.automobilklubpolski.pl/komisja-sportu-samochodowego/pomoc-dla-zawodnikow/

Zachęcamy wszystkich zawodników do udziału w imprezie.