Zwrot 50% wpisowego dla zawodników Automobilklubu Polski

Zgodnie z pkt. 2.1. Regulaminu Pomocy dla zawodników Automobilklubu Polski, w sezonie 2017 zawodnikom reprezentującym barwy naszego klubu przysługiwać będzie zwrot 50% podstawowego wpisowego na Rajd Nadwiślański 2017.

Warunkiem przyznania zwrotu jest wystartowanie w co najmniej czterech rundach w jakiejkolwiek dyscyplinie w sportach samochodowych (dotyczy WRC, ERC, RSMP, GSMP, HRSMP lub RMPST) w terminie od 01.01.2017 do 30.11.2017r.

Zawodnicy chcący otrzymać zwrot na koniec sezonu muszą umieścić w widocznym miejscu, na startującym samochodzie, 2 nalepki z logo Automobilklubu Polski. Nalepki muszą znajdować się na samochodzie w trakcie każdej rundy sezonu 2017 w której bierze udział korzystający z pomocy.

Zwrot podanej części wpisowego nastąpi po przesłaniu przez zawodnika na adres e-mail: biuro@automobilklubpolski.pl zdjęć samochodu z każdej rundy z widocznymi nalepkami AP do dnia 30.11.2017 r.

Przypominamy również, że kierowcom i pilotom Automobilklubu Polski przysługiwać będzie również zwrot podstawowej opłaty za wydanie licencji (bez dopłaty wynikającej ze zwiększenia kwoty ubezpieczenia NNW) pod warunkiem wystartowania w co najmniej czterech rundach w jakiejkolwiek dyscyplinie sportu samochodowego w terminie od 01.01.2017 r. do 30.11.2017 r.

Pierwszy termin zgłoszeń do Rajdu Nadwiślańskiego upływa w najbliższy czwartek, 14.09.2017r. przypominamy, że zgłoszenia będą przyjmowane najpóźnej do niedzieli, 17.09.2017r.

Regulamin Pomocy dla zawodników (do pobrania):

www.automobilklubpolski.pl/komisja-sportu-samochodowego/pomoc-dla-zawodnikow/

Zachęcamy wszystkich zawodników do udziału w imprezie.