HRSMP

TABLICA OGŁOSZEŃ:

Regulamin Uzupełniający/Harmonogramy:

Regulamin uzupełniający HRSMP (09.05.2018)
Harmonogramy czasowe HRSMP (09.05.2018)
Harmonogram zapoznania z trasą HRSMP (09.05.2018)

Komunikaty:

Komunikat nr 1 Dyrektora Rajdu (24.05.2018)
Komunikat nr 2 Dyrektora Rajdu (01.06.2018 godz. 18:00)
Komunikat nr 3 Dyrektora Rajdu (07.06.2018 godz. 18:00)
Komunikat nr 4 Zespołu Sędziów Sportowych (08.06.2018 godz. 21:30)
Komunikat nr 5 Dyrektora Rajdu (09.06.2018 godz. 13:15)

Informacje:

Informacja nr 1 Zespołu Sędziów Sportowych (09.06.2018 godz. 10:00)

Decyzje Dyrektora Rajdu:

Decyzja nr 1 (09.06.2018 godz. 19:00)

Decyzje ZSS:

Decyzja nr 1 (10.06.2018 godz. 14:30)

Listy:

Lista zgłoszeń HRSMP (30.05.2018)
Lista startowa HRSMP Etap 1 (09.06.2018 godz. 13:00)
Lista startowa HRSMP Etap 2 (09.06.2018 godz. 23:00)

Klasyfikacje:

Klasyfikacja prowizoryczna (10.06.2018 godz. 18:00)
Klasyfikacja końcowa (10.06.2018 godz. 18:30)

PROGRAM RAJDU

Program rajdu HRSMP

DOKUMENTY

Mapa Rajdu
Przewodnik rajdowy
Książka Drogowa (wymagane hasło)

ZGŁOSZENIA

Obowiązek przesłania zgłoszenia wraz z załącznikami spoczywa na zawodniku. Zawodnik zamierzający wziąć udział w Rajdzie Nadwiślańskim 2018 ma obowiązek prawidłowego wypełnienia zgłoszenia w terminie zgłoszeń oraz umieszczenia w serwisie Inside PZM kompletu (wymaganych) aktualnych załączników. Zgłoszenie obejmuje również klasyfikację zespołów sponsorskich, zespołów producenckich oraz klasyfikację klubową.

Wypełniając zgłoszenie należy wypełnić również kartę wyposażenia bezpieczeństwa osobistego kierowcy i pilota, którą należy przekazać na BK 1.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ: pkt. 4.2 Regulaminu Uzupełniającego.

Na zgłoszenia do Rajdu Nadwiślańskiego 2018 czekamy do północy, 24. maja (termin 1), lub 27. maja, także do północy (termin 2).

Publikacja ostatecznej listy zgłoszeń nastąpi na stronie internetowej rajdu www.rajdnadwislanski.pl we wtorek, 30. maja, zgodnie z zapisem znajdującym się w Regulaminie Uzupełniającym 3. Rundy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2018 oraz 4. Rundy MOTUL Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2018.

Zgłoszenie indywidualne
Zamówienie dodatkowej powierzchni w parku serwisowym
Wniosek o wspólne / sąsiadujące stanowisko w parku serwisowym