HRSMP

PROGRAM RAJDU

Program rajdu HRSMP

Lista zgłoszeń

ZGŁOSZENIA

Obowiązek przesłania zgłoszenia wraz z załącznikami spoczywa na zawodniku. Zawodnik zamierzający wziąć udział w Rajdzie Nadwiślańskim 2018 ma obowiązek prawidłowego wypełnienia zgłoszenia w terminie zgłoszeń oraz umieszczenia w serwisie Inside PZM kompletu (wymaganych) aktualnych załączników. Zgłoszenie obejmuje również klasyfikację zespołów sponsorskich, zespołów producenckich oraz klasyfikację klubową.

Wypełniając zgłoszenie należy wypełnić również kartę wyposażenia bezpieczeństwa osobistego kierowcy i pilota, którą należy przekazać na BK 1.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ: pkt. 4.2 Regulaminu Uzupełniającego.

Na zgłoszenia do Rajdu Nadwiślańskiego 2018 czekamy do północy, 24. maja (termin 1), lub 27. maja, także do północy (termin 2).

Publikacja ostatecznej listy zgłoszeń nastąpi na stronie internetowej rajdu www.rajdnadwislanski.pl we wtorek, 30. maja, zgodnie z zapisem znajdującym się w Regulaminie Uzupełniającym 3. Rundy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2018 oraz 4. Rundy MOTUL Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2018.

Zgłoszenie indywidualne
Zamówienie dodatkowej powierzchni w parku serwisowym
Wniosek o wspólne / sąsiadujące stanowisko w parku serwisowym

DOKUMENTY

Regulamin uzupełniający HRSMP
Harmonogramy czasowe HRSMP
Harmonogram zapoznania z trasą HRSMP
Mapa Rajdu
Przewodnik rajdowy

TABLICA OGŁOSZEŃ:

Komunikaty:

 

Informacje:

 

Decyzje Dyrektora Rajdu:

 

Decyzje ZSS:

 

Listy:

 

Klasyfikacje: