Media

Media Safety Book
Regulamin przyznawania akredytacji

Poniższy formularz akredytacji należy wypełnić i wysłać on-line. Termin nadsyłania akredytacji upływa w dniu 19 września br. o godzinie 23:59. W celu odebrania akredytacji prosimy o wydrukowanie tego potwierdzenia (wiadomości e-mail), uzupełnienie danych kontaktowych (kontakt w nagłych wypadkach) i pozostawienie w Biurze Prasowym. Prosimy o okazywanie legitymacji dziennikarskiej/dokumentu ID podczas odbioru akredytacji. Wydanie akredytacji bez złożenia poprawnie i czytelnie wypełnionego poniższego dokumentów nie będzie możliwe.

Wniosek akredytacyjny

Zasady przyznawania akredytacji

LOGO RAJDU (.rar)

Przypominamy fotoreporterom i operatorom TV, że obowiązuje kaucja za kamizelki w wysokości 100 PLN.

OTWARCIE CENTRUM PRASOWEGO I AKREDYTACJE

29 września 2017 r. – piątek, godz. 16.00
Stadion Arena Lublin, ul. Stadionowa 1, 20-405 Lublin

Godziny pracy:
29 września 2017 r. – piątek, godz. 16:00-22:00
30 września 2017 r. – sobota, godz. 07:00-22:00
1 października 2017 r. – niedziela, godz. 08:00-18:30

Kierownik Biura Prasowego:
Andrzej Karaczun, tel. +48 601 966 305

Biuro Prasowe:
Agnieszka Karaczun, tel. +48 503 585 003

Rzecznik Prasowy
Adam Widomski, tel. +48 601 80 72 32