Zwrot 50% wpisowego dla zawodników AP

Zgodnie z pkt. 2.1. Regulaminu Pomocy dla zawodników Automobilklubu Polski, w sezonie 2019 zawodnikom reprezentującym barwy naszego klubu przysługiwać będzie zwrot 50% podstawowego wpisowego na Rajd Nadwiślański 2018.

Warunkiem przyznania zwrotu jest wystartowanie w co najmniej czterech rundach w jakiejkolwiek dyscyplinie w sportach samochodowych (dotyczy WRC, ERC, RSMP, GSMP, HRSMP lub RMPST) w terminie od 01.01.2019 do 30.11.2019r.

Zawodnicy chcący otrzymać zwrot na koniec sezonu muszą umieścić w widocznym miejscu, na startującym samochodzie, 2 nalepki z logo Automobilklubu Polski. Nalepki muszą znajdować się na samochodzie w trakcie każdej rundy sezonu 2019 w której bierze udział korzystający z pomocy.

Zwrot podanej części wpisowego nastąpi po przesłaniu przez zawodnika na adres e-mail: biuro@automobilklubpolski.pl zdjęć samochodu z każdej rundy z widocznymi nalepkami AP do dnia 30.11.2019 r.

Przypominamy również, że kierowcom i pilotom Automobilklubu Polski przysługiwać będzie również zwrot podstawowej opłaty za wydanie licencji (bez dopłaty wynikającej ze zwiększenia kwoty ubezpieczenia NNW) pod warunkiem wystartowania w co najmniej czterech rundach w jakiejkolwiek dyscyplinie sportu samochodowego w terminie od 01.01.2019 r. do 30.11.2019 r.

Pierwszy termin zgłoszeń do Rajdu Nadwiślańskiego 2018 upływa w najbliższą środę, 15 maja 2019r. o godz. 24:00. Przypominamy, że zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej do 18 maja 2019r. – sobota do godz. 24:00.

Regulamin Pomocy dla zawodników:

www.automobilklubpolski.pl/komisja-sportu-samochodowego/pomoc-dla-zawodnikow/

Zachęcamy wszystkich zawodników do udziału w imprezie.