Wyniki

Wyniki On Line

Wyniki

Klasyfikacje oficjalne po deklaracji o rezygnacji z prawa odwoływania się od decyzji nr 3 do GKSS

Klasyfikacja generalna (po proteście)

Klasyfikacja Power Stage (po proteście)

Etap 2

1. RSMP OS 6

2. RSMP po OS 6

3. RSMP_OS 7

4.  RSMP po OS 7

5. RSMP OS 8

6.  RSMP po OS 8

7. RSMP OS 9

8.  RSMP po OS 9

7. RSMP OS 10

8.  RSMP po OS 10

9. RSMP OS 11

10.  RSMP po OS 11

Etap 1

1. RSMP_OS 1

2. RSMP po OS 1

3. RSMP OS 2

4. RSMP po OS 2

5. RSMP OS 3

6. RSMP po OS 3

7. RSMP OS 4

8. RSMP po OS 4

9. RSMP_OS 5

10.  RSMP po OS 5