Zawodnicy

TABLICA OGŁOSZEŃ:

Decyzje ZSS:

Decyzja Nr 4 ZSS

Decyzja Nr 3 ZSS

Decyzja Nr 2 ZSS

Decyzja NR 1 ZSS

Decyzje Dyrektora Rajdu:

Decyzja Nr 1 Dyrektora Rajdu

Komunikaty:

Komunikat Nr 4 ZSS

Komunikat Nr 3 ZSS

Komunikat Nr 2 RSMP – Rajd Nadwislanski 2017

Komunikat Nr 1 RSMP – Rajd Nadwiślanski 2017

Listy startowe

Lista startowa – Etap 2

Lista startowa – Etap 1

Lista Startu Honorowego

Lista zawodników zgłoszonych do Odcinka Testowego

PROGRAM RAJDU

Program rajdu

Lista zgłoszeń

ZGŁOSZENIA

Zawodnik zamierzający wziąć udział w Rajdzie Nadwiślańskim ma obowiązek prawidłowego wypełnienia zgłoszenia w terminie zgłoszeń oraz umieszczenia w serwisie Inside PZM kompletu (wymaganych) aktualnych załączników.

Na zgłoszenia do Rajdu Nadwiślańskiego 2017 czekamy do północy, 14. września (termin 1), lub 17. września, także do północy (termin 2).

Przypominamy, że obowiązek zgłoszenia do rajdu spoczywa na zawodniku i obejmuje procedurę prawidłowego wypełnienia dokumentów oraz umieszczenia w serwisie Inside PZM kompletu wymaganych, aktualnych załączników. Zgłoszenie obejmuje również klasyfikację zespołów sponsorskich, zespołów producenckich oraz klasyfikację klubową.

Wypełniając zgłoszenie należy wypełnić również kartę wyposażenia bezpieczeństwa osobistego kierowcy i pilota, którą należy przekazać na BK 1.

Publikacja ostatecznej listy zgłoszeń nastąpi we wtorek, 19. września, zgodnie z zapisem znajdującym się w Regulaminie Uzupełniającym 5. Rundy Inter Cars Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2017.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ: pkt. 4.2 Regulaminu Uzupełniającego.

Zgłoszenie indywidualne

Zamówienie dodatkowej powierzchni w parku serwisowym

Wniosek o wspólne / sąsiadujące stanowisko w parku serwisowym

DOKUMENTY

Regulamin uzupełniający

Przewodnik rajdowy

Harmonogramy czasowe

Mapa Rajdu