Zawodnicy

TABLICA OGŁOSZEŃ:

Komunikat Nr 1 RSMP – Rajd Nadwiślanski 2017

Lista Startu Honorowego

PROGRAM RAJDU

Program rajdu

Lista zgłoszeń

ZGŁOSZENIA

Zawodnik zamierzający wziąć udział w Rajdzie Nadwiślańskim ma obowiązek prawidłowego wypełnienia zgłoszenia w terminie zgłoszeń oraz umieszczenia w serwisie Inside PZM kompletu (wymaganych) aktualnych załączników.

Na zgłoszenia do Rajdu Nadwiślańskiego 2017 czekamy do północy, 14. września (termin 1), lub 17. września, także do północy (termin 2).

Przypominamy, że obowiązek zgłoszenia do rajdu spoczywa na zawodniku i obejmuje procedurę prawidłowego wypełnienia dokumentów oraz umieszczenia w serwisie Inside PZM kompletu wymaganych, aktualnych załączników. Zgłoszenie obejmuje również klasyfikację zespołów sponsorskich, zespołów producenckich oraz klasyfikację klubową.

Wypełniając zgłoszenie należy wypełnić również kartę wyposażenia bezpieczeństwa osobistego kierowcy i pilota, którą należy przekazać na BK 1.

Publikacja ostatecznej listy zgłoszeń nastąpi we wtorek, 19. września, zgodnie z zapisem znajdującym się w Regulaminie Uzupełniającym 5. Rundy Inter Cars Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2017.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ: pkt. 4.2 Regulaminu Uzupełniającego.

Zgłoszenie indywidualne

Zamówienie dodatkowej powierzchni w parku serwisowym

Wniosek o wspólne / sąsiadujące stanowisko w parku serwisowym

DOKUMENTY

Regulamin uzupełniający

Przewodnik rajdowy

Harmonogramy czasowe

Mapa Rajdu