Zawodnicy

PROGRAM RAJDU

Program rajdu

Lista zgłoszeń

ZGŁOSZENIA

Obowiązek przesłania zgłoszenia wraz z załącznikami spoczywa na zawodniku. Zawodnik zamierzający wziąć udział w Rajdzie Nadwiślańskim 2018 ma obowiązek prawidłowego wypełnienia zgłoszenia w terminie zgłoszeń oraz umieszczenia w serwisie Inside PZM kompletu (wymaganych) aktualnych załączników. Zgłoszenie obejmuje również klasyfikację zespołów sponsorskich, zespołów producenckich oraz klasyfikację klubową.

Wypełniając zgłoszenie należy wypełnić również kartę wyposażenia bezpieczeństwa osobistego kierowcy i pilota, którą należy przekazać na BK 1.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ: pkt. 4.2 Regulaminu Uzupełniającego.

Na zgłoszenia do Rajdu Nadwiślańskiego 2018 czekamy do północy, 24. maja (termin 1), lub 27. maja, także do północy (termin 2).

Publikacja ostatecznej listy zgłoszeń nastąpi na stronie internetowej rajdu www.rajdnadwislanski.pl we wtorek, 30. maja, zgodnie z zapisem znajdującym się w Regulaminie Uzupełniającym 3. Rundy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2018 oraz 4. Rundy MOTUL Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2018.

RSMP

Zgłoszenie indywidualne
Zamówienie dodatkowej powierzchni w parku serwisowym
Wniosek o wspólne / sąsiadujące stanowisko w parku serwisowym

HRSMP

Zgłoszenie indywidualne
Zamówienie dodatkowej powierzchni w parku serwisowym
Wniosek o wspólne / sąsiadujące stanowisko w parku serwisowym

DOKUMENTY

Regulamin uzupełniający

Przewodnik rajdowy

Harmonogramy czasowe

Mapa Rajdu

TABLICA OGŁOSZEŃ:

Decyzje ZSS:

 

Decyzje Dyrektora Rajdu:

 

Komunikaty:

 

Listy startowe