Kibice

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, imprezy sportowe odbywają się bez udziału publiczności!

Warunkiem koniecznym uczestniczenia zawodników, personelu zawodników, oraz przedstawicieli mediów w Rajdzie Nadwiślańskim jest złożenie przy wjeździe na teren zawodów oświadczenia o stanie zdrowia i poddanie się bezdotykowemu, kontrolnemu pomiarowi temperatury ciała.
Osoby przebywające na terenie zawodów zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących w przestrzeni publicznej zasad sanitarnych, tj. m.in. zakrywania ust i nosa (maska ochronna),  zachowania dystansu społecznego (min. 1.5 metra) i regularnej dezynfekcji rąk oraz wyposażenia.
Środki do dezynfekcji rąk będą dostępne w biurze zawodów / biurze prasowym / parku serwisowym.
Każdy zawodnik musi posiadać własne środki ochrony osobistej i dezynfekcyjne (oprócz środków zapewnionych przez organizatora), i dezynfekować ręce oraz używany sprzęt sportowy, będący jego własnością.

Ważne!

Osoba przekraczająca granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu, i przedłożyć na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej wynik tego testu w języku polskim albo w języku angielskim.
Osoby, które przekraczają polską granicę, muszą przedstawić Straży Granicznej pismo wystawione przez organizatora zawodów sportowych. Może to być także – poświadczony przez Polski Związek Motorowy – dokument zawierający dane dotyczące odbywania się zawodów sportowych, ich terminu oraz charakteru uczestnictwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa dla kibiców (w okresie braku ograniczeń pandemicznych).

zasady bezpieczeństwa

Nigdy:
1. nie przebiegaj drogi przed jadącym samochodem
2. nie stój na drodze na mecie stop – pamiętaj, że po mecie lotnej auta dopiero wyhamowują z dużych prędkości
3. nie przechodź w strefie mety lotnej przez fotokomórkę
4. nie stój na drodze odcinka specjalnego
5. nie zajmuj miejsc obserwacyjnych na zewnętrznej stronie zakrętu oraz na stronie wewnętrznej przy wyjściu z zakrętu
6. nie stój w niedozwolonych miejscach i wydzielonych taśmą
7. nie zasłaniaj tablic informacyjnych organizatora
8. nie zajmuj miejsc obserwacyjnych uniemożliwiających ucieczkę
9. nie pij alkoholu i piwa podczas obserwacji rajdu
10. nie rzucaj nic na drogę
11. nie rób zdjęć za wszelką cenę
12. nie błyskaj lampą aparatu fotograficznego naprzeciw auta rajdowego
13. nie zrywaj taśm zabezpieczających trasę

Zawsze:
1. podporządkuj się poleceniom służb organizatora i porządkowych
2. po OS poruszaj się (jeśli już musisz) poboczem, nigdy drogą
3. pilnuj dzieci jeśli je z sobą zabrałeś
4. zostaw miejsce po sobie takie jak byś chciał je zastać

Polecamy, aby w czasie rajdu mieć:
1. mapę trasy rajdu lub szczegółową mapę turystyczną okolic
2. ubranie wodoodporne
3. dobre obuwie sportowe, z nieślizgającą się podeszwą